Search

[幽默故事Funny Story in Chinese] 叫 花 子

Updated: Mar 8, 2019


一个男生站在女寝室楼下叫:    “花子,花子……”   管寝室的大妈问道:“你叫谁呢?”   男生答道:“叫花子,308室的。”   于是,大妈大声喊道:“308室的叫花子,有人找!” (开心一刻)


Vocabulary:

寝室 Qǐn shì: dormitory

叫花子 Jiào huā zǐ: beggar

喊道 Hǎn dào : shout


14 views0 comments