Search

[笑话Funny Story in Chinese] 萤火虫有一天,两兄弟在睡觉


弟弟对哥哥说:哥今天蚊子*好多哦~


哥哥说:把灯关了蚊子就看不到我们了


后来弟弟真的把灯关了


忽然间一双萤火虫*飞了进来


弟弟很紧张的说:哥*了,蚊子*着灯笼*来找我们了……


Vocabulary:


蚊子 Wén zi: Mosquito

萤火虫 Yíng huǒ chóng: firefly

惨 cǎn :in trouble, tragic

提 Tí : hold

灯笼 Dēng lóng: lantern

8 views0 comments